Wj 2,7

UWOLNIENIE IZRAELITÓW Z EGIPTU
IZRAEL W EGIPCIE
Urodzenie Mojżesza
2 7 Jego siostra rzekła wtedy do córki faraona: «Chcesz, a pójdę zawołać ci karmicielkę spośród kobiet Hebrajczyków, która by wykarmiła ci to dziecko?»


Zobacz rozdział