Wj 22,27

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
KSIĘGA PRZYMIERZA*
Prawo moralne
22 27 Nie będziesz bluźnił Bogu* i nie będziesz złorzeczył temu, który rządzi twoim ludem.


Przypisy

20,22 - Księga ta obejmuje dwie grupy praw określonych przez "słowa" i "orzeczenia", tzn. prawa religijnomoralne i kultowe oraz rodzinne, rzeczowe i karne.
22,27 - LXX, Wlg mają "bogom", zapewne w znaczeniu: "sędziom"; zob. przypis do Wj 22,7.

Zobacz rozdział