Wj 23,24

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
KSIĘGA PRZYMIERZA*
Zachęta do zachowania przepisów Prawa
23 24 Nie będziesz oddawał pokłonu ich bogom i nie będziesz ich czcił. Nie będziesz postępował według ich postępków, lecz zburzysz zupełnie i bezlitośnie połamiesz w kawałki ich stele.


Przypisy

20,22 - Księga ta obejmuje dwie grupy praw określonych przez "słowa" i "orzeczenia", tzn. prawa religijnomoralne i kultowe oraz rodzinne, rzeczowe i karne.

Zobacz rozdział