Wj 23,3.6-8

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
KSIĘGA PRZYMIERZA*
Prawo moralne
23 3 A także w procesie nie miej względów dla bogatych*. 6 Nie pozwolisz wydać przewrotnego wyroku na ubogiego, który się zwraca do ciebie w swym procesie. 7 Oddalisz sprawę kłamliwą i nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego, bo Ja nie uniewinnię nieprawego. 8 Nie będziesz przyjmował podarków, ponieważ podarki zaślepiają dobrze widzących i są zgubą spraw słusznych.


Przypisy

20,22 - Księga ta obejmuje dwie grupy praw określonych przez "słowa" i "orzeczenia", tzn. prawa religijnomoralne i kultowe oraz rodzinne, rzeczowe i karne.
23,3 - Tekst poprawiony.

Zobacz rozdział