Wj 24,12

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
KSIĘGA PRZYMIERZA*
Tablice przykazań
24 12 Pan rzekł do Mojżesza: «Wstąp do Mnie na górę i pozostań tam, a dam ci tablice kamienne, Prawo i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć».


Przypisy

20,22 - Księga ta obejmuje dwie grupy praw określonych przez "słowa" i "orzeczenia", tzn. prawa religijnomoralne i kultowe oraz rodzinne, rzeczowe i karne.

Zobacz rozdział