Wj 25,16

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
PRZEPISY O ZORGANIZOWANIU KULTU
Przybytek i jego sprzęty. Arka
25 16 I włożysz do arki Świadectwo*, które dam tobie.


Przypisy

25,16 - Tj. Prawo Dwóch Tablic (Wj 31,18; Wj 24,12), które było podstawą przymierza. Stąd nazwa: Arka Przymierza.

Zobacz rozdział