Wj 25,30

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
PRZEPISY O ZORGANIZOWANIU KULTU
Stół chlebów pokładnych i naczynia
25 30 Będziesz zawsze kładł na stole przede Mną chleby pokładne*.


Przypisy

25,30 - Dosł.: "chleby oblicza", czyli chleby położone przed obliczem Pana.

Zobacz rozdział