Wj 25,37

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
PRZEPISY O ZORGANIZOWANIU KULTU
Świecznik*
25 37 I uczynisz siedem lamp, i ustawisz te lampy w ten sposób, ażeby oświecały tę stronę, która jest przed nimi.


Przypisy

25,31 - Świecznik siedmioramienny symbolizował światło i życie Boże.

Zobacz rozdział