Wj 25,40

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
PRZEPISY O ZORGANIZOWANIU KULTU
Świecznik*
25 40 Uważaj zaś pilnie, aby go wykonać według wzoru, jaki zobaczyłeś na górze.


Przypisy

25,31 - Świecznik siedmioramienny symbolizował światło i życie Boże.

Zobacz rozdział