Wj 25,9

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
PRZEPISY O ZORGANIZOWANIU KULTU
Dary na budowę przybytku
25 9 Budowę zaś przybytku i wykonanie wszelkich jego sprzętów* przeprowadzicie dokładnie według tego, co ci ukażę.


Przypisy

25,9 - Inni: "plan przybytku i plan wszelkich sprzętów".

Zobacz rozdział