Wj 26,30

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
PRZEPISY O ZORGANIZOWANIU KULTU
Przybytek
26 30 Postawisz przybytek według wzoru, który ci ukazałem* na górze.


Przypisy

26,30 - Popr. wg syr.; hebr.: "ukazano". To samo: Wj 27,8.

Zobacz rozdział