Wj 27,2

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
PRZEPISY O ZORGANIZOWANIU KULTU
Ołtarz całopalenia
27 2 I uczynisz rogi w czterech narożnikach ołtarza, a będą wystawały z niego wzwyż*, i pokryjesz go brązem.


Przypisy

27,2 - Inni tłum.: "będą stanowiły z nim całość".

Zobacz rozdział