Wj 27,8

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
PRZEPISY O ZORGANIZOWANIU KULTU
Ołtarz całopalenia
27 8 Uczynisz go z desek tak, aby był wydrążony wewnątrz, według wzoru, jaki ci ukazałem* na górze.


Przypisy

27,8 - Zob. Wj 26,30.

Zobacz rozdział