Wj 29,1

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
PRZEPISY O ZORGANIZOWANIU KULTU
Konsekracja Aarona i jego synów
29 1 W ten zaś sposób postąpisz, gdy będziesz wyświęcał* ich na kapłanów: weźmiesz młodego cielca i dwa barany bez skazy,


Przypisy

29,1 - Zob. przypis do Wj 28,41.

Zobacz rozdział