Wj 29,14

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
PRZEPISY O ZORGANIZOWANIU KULTU
Konsekracja Aarona i jego synów
29 14 Lecz mięso cielca i jego skórę, i mierzwę spalisz w ogniu poza obozem. Jest to ofiara za grzech*.


Przypisy

29,14 - Inni tłum.: "przebłagalna". Zob. Kpł 4.

Zobacz rozdział