Wj 29,40

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
PRZEPISY O ZORGANIZOWANIU KULTU
Ofiara ustawiczna*
29 40 Do pierwszego baranka dodasz dziesiątą część efy najczystszej mąki, zaprawionej czwartą częścią hinu wyciśniętej oliwy, a jako ofiarę płynną złożysz wino w ilości czwartej części hinu.


Przypisy

29,38 - Przepisy o ofierze ustawicznej są późniejszym dodatkiem (por. Lb 28,3-8).

Zobacz rozdział