Wj 29,7

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
PRZEPISY O ZORGANIZOWANIU KULTU
Konsekracja Aarona i jego synów
29 7 Następnie weźmiesz olej do namaszczenia i wylejesz go na jego głowę, i namaścisz go*.


Przypisy

29,7 - Aaron skutkiem tego nosił nazwę "Namaszczonego" (Kpł 4,3.5 itd.).

Zobacz rozdział