Wj 29,9

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
PRZEPISY O ZORGANIZOWANIU KULTU
Konsekracja Aarona i jego synów
29 9 oraz przepaszesz ich* pasem, i okryjesz głowy ich mitrami, i będzie należało do nich kapłaństwo na mocy nieodwołalnego prawa. I wprowadzisz Aarona i jego synów w czynności kapłańskie.


Przypisy

29,9 - Opuszczono za LXX: "Aarona i jego synów".

Zobacz rozdział