Wj 30,26

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
PRZEPISY O ZORGANIZOWANIU KULTU
Sporządzanie oleju i kadzidła
30 26 I namaścisz nim Namiot Spotkania i Arkę Świadectwa,


Zobacz rozdział