Wj 30,28

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
PRZEPISY O ZORGANIZOWANIU KULTU
Sporządzanie oleju i kadzidła
30 28 i ołtarz całopalenia z tym wszystkim, co do niego należy, kadź i jej podstawę,


Zobacz rozdział