Wj 30,29

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
PRZEPISY O ZORGANIZOWANIU KULTU
Sporządzanie oleju i kadzidła
30 29 aby się stały bardzo święte; i stanie się święty każdy, ktokolwiek się ich dotknie.


Zobacz rozdział