Wj 30,6

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
PRZEPISY O ZORGANIZOWANIU KULTU
Inne przepisy o przybytku. Ołtarz kadzenia
30 6 Postawisz go zaś przed zasłoną*, która wisi przed Arką Świadectwa, przed przebłagalnią, która jest nad Świadectwem, gdzie będę spotykał się z tobą.


Przypisy

30,6 - Ołtarz kadzenia znajdował się w Miejscu Świętym przybytku (por. Wj 40,5).

Zobacz rozdział