Wj 31,10

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
PRZEPISY O ZORGANIZOWANIU KULTU
Wykonawcy robót
31 10 święte szaty z drogocennej tkaniny* dla Aarona kapłana i szaty dla jego synów, do sprawowania czynności kapłańskich,


Przypisy

31,10 - Inni tłum.: "ceremonialne", "liturgiczne", "okazałe".

Zobacz rozdział