Wj 31,2

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
PRZEPISY O ZORGANIZOWANIU KULTU
Wykonawcy robót
31 2 «Oto wybrałem Besaleela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy.


Zobacz rozdział