Wj 38,3

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
WYKONANIE PRZEPISÓW O ZORGANIZOWANIU KULTU
Budowa przybytku i jego sprzętów
38 3 I sporządził sprzęty do ołtarza, jak popielnice, łopatki, kropielnice, widełki i kadzielnice. Wszystkie jego sprzęty sporządził z brązu.


Zobacz rozdział