Wj 38,8

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
WYKONANIE PRZEPISÓW O ZORGANIZOWANIU KULTU
Budowa przybytku i jego sprzętów
38 8 I uczynił kadź z brązu z podstawą również z brązu, wykonaną z lusterek* kobiet pełniących służbę przy wejściu do namiotu.


Przypisy

38,8 - Chodzi tu o zwierciadła z polerowanego metalu. Wzmianka o kobietach jest późniejszą glosą (por. 1 Sm 2,22; Łk 2,36n).

Zobacz rozdział