Wj 4,16

UWOLNIENIE IZRAELITÓW Z EGIPTU
IZRAEL W EGIPCIE
Pierwszy opis powołania Mojżesza
4 16 Zamiast ciebie on będzie mówić do ludu, on będzie dla ciebie ustami, a ty będziesz dla niego jakby Bogiem*.


Przypisy

4,16 - Stosunek Aarona do Mojżesza będzie taki, jak proroka do Boga.

Zobacz rozdział