Wj 40,20

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
WYKONANIE PRZEPISÓW O ZORGANIZOWANIU KULTU
Wykonanie szat kapłańskich
40 20 Następnie wziął Świadectwo i położył je w arce, włożył też drążki do pierścieni arki i przykrył ją z wierzchu przebłagalnią.


Zobacz rozdział