Wj 6,19

UWOLNIENIE IZRAELITÓW Z EGIPTU
IZRAEL W EGIPCIE
Drugi opis powołania Mojżesza
6 19 Synowie Merariego: Machli i Muszi. Oto rodziny Lewiego według ich rodowodów.


Zobacz rozdział