Wj 1,2

UWOLNIENIE IZRAELITÓW Z EGIPTU
IZRAEL W EGIPCIE
Rozrost i ucisk Izraela
1 2 Ruben, Symeon, Lewi, Juda;


Zobacz rozdział