Wj 12,14a

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
UWOLNIENIE IZRAELITÓW Z EGIPTU
IZRAEL W EGIPCIE
Noc paschalna i wyjście z Egiptu
12 14 Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia - na zawsze w tym dniu świętować będziecie.


Zobacz rozdział