Wj 12,37

UWOLNIENIE IZRAELITÓW Z EGIPTU
IZRAEL W EGIPCIE
Noc paschalna i wyjście z Egiptu
12 37 I wyruszyli Izraelici z Ramses ku Sukkot* w liczbie około sześciuset tysięcy mężów pieszych, prócz dzieci.


Przypisy

12,37 - Nazwa oznacza "namioty", "chaty", trudno więc ją zlokalizować.

Zobacz rozdział