Wj 12,7

UWOLNIENIE IZRAELITÓW Z EGIPTU
IZRAEL W EGIPCIE
Noc paschalna i wyjście z Egiptu
12 7 I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać.


Zobacz rozdział