Wj 13,22

UWOLNIENIE IZRAELITÓW Z EGIPTU
IZRAEL W EGIPCIE
Cudowne przejście przez morze
13 22 Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku we dnie ani słup ognia w nocy.


Zobacz rozdział