Wj 14,14

UWOLNIENIE IZRAELITÓW Z EGIPTU
IZRAEL W EGIPCIE
Cudowne przejście przez morze
14 14 Pan będzie walczył za was, a wy będziecie spokojni».


Zobacz rozdział