Wj 30,30

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
PRZEPISY O ZORGANIZOWANIU KULTU
Sporządzanie oleju i kadzidła
30 30 Namaścisz też Aarona i jego synów i poświęcisz ich, aby Mi służyli jako kapłani.


Zobacz rozdział