Wj 33,14

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
ODSTĘPSTWO IZRAELA I ODNOWIENIE PRZYMIERZA
Modlitwa Mojżesza
33 14 [Pan] powiedział: «Jeśli Ja osobiście pójdę, czy to cię zadowoli?»*


Przypisy

33,14 - Inni tłum.: "i dam ci pokój".

Zobacz rozdział