Wj 39,9

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
WYKONANIE PRZEPISÓW O ZORGANIZOWANIU KULTU
Wykonanie szat kapłańskich
39 9 Pektorał był kwadratowy, a długość jego i szerokość wynosiły jedną piędź. Był on podwójnie złożony.


Zobacz rozdział