Wj 7,23

UWOLNIENIE IZRAELITÓW Z EGIPTU
IZRAEL W EGIPCIE
Plagi egipskie
7 23 Faraon odwrócił się i poszedł do swego domu, nie biorąc sobie tego do serca.


Zobacz rozdział