Mt 1,21

DZIECIĘCTWO JEZUSA
Narodzenie Jezusa
1 21 Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».


Zobacz rozdział