nie lękajcie się

Wyników: 71 wg trafności frazy

Pwt 1,29

I rzekłem wam: Nie drżyjcie, nie lękajcie się ich.

Mt 17,7

A Jezus zbliżył się do nich , dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się

Za 8,15

tak teraz zamierzam świadczyć dobro Jerozolimie i narodowi judzkiemu, nie lękajcie się !

Ag 2,5

Zgodnie z przymierzem*, które zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was; nie lękajcie się !

Pwt 20,3

mówiąc mu: «Słuchaj, Izraelu! Zaczynacie dzisiaj walkę przeciw wrogom waszym, niech trwoga przed nimi was nie ogarnia! Niech serce wam nie drży! Nie bójcie się , nie lękajcie się !

Iz 8,12

« Nie nazywajcie spiskiem wszystkiego, co ten lud nazywa spiskiem; i nie lękajcie się , czego on się lęka, ani się nie bójcie!

Iz 51,7

Słuchajcie Mnie, znawcy sprawiedliwości*, narodzie biorący do serca moje Prawo! Nie lękajcie się zniewagi ludzkiej, nie dajcie się zastraszyć ich obelgami!

Jl 2,22

Nie lękajcie się , polne zwierzęta, bo zielenią pokryło się pastwisko na stepie, bo drzewa [znów] rodzą owoce, drzewo figowe i krzew winny plon przynoszą.

Za 8,13

I tak jak byliście, narodzie judzki i narodzie izraelski, przekleństwem wśród narodów, tak, [gdy] was wybawię, będziecie błogosławieństwem*. Nie lękajcie się , niech wasze ręce nabiorą siły!»

Jl 2,21

Nie lękaj się , ziemio! Raduj się i wesel, bo wielkie rzeczy uczynił Pan.

Pwt 7,18

nie lękaj się ich! Pamiętaj, co uczynił Pan, Bóg twój, faraonowi i wszystkim Egipcjanom.

Ps 118,6

Pan jest ze mną, nie lękam się : cóż mi może zrobić człowiek?*

Jr 1,8

Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić» - wyrocznia Pana.

Iz 44,8

Nie lękajcie się ani nie przerażajcie! Czyż nie przepowiedziałem z dawna i nie oznajmiłem? Wy jesteście moimi świadkami: czy jest jaki Bóg oprócz Mnie? albo inna Skała? - Ja nie znam takiego!

2 Krl 6,16

Odpowiedział: « Nie lękaj się , bo liczniejsi są ci, co są z nami , aniżeli ci, co są z nimi ».

Rdz 35,17

I kiedy urodziła w wielkich bólach, rzekła do niej położna: «Już nie lękaj się , bo oto masz syna!»

2 Krl 25,24

Wtedy Godoliasz złożył przysięgę im oraz ich ludziom i powiedział do nich : « Nie lękajcie się służyć* Chaldejczykom, mieszkajcie w kraju, służcie królowi babilońskiemu, a będzie się wam dobrze powodziło».

Pwt 1,17

W sądzeniu unikajcie stronniczości, wysłuchujcie małego i wielkiego, nie lękajcie się nikogo, gdyż jest to sąd Boży. Gdyby wam sprawa wydawała się za trudna, mnie ją przedstawcie, abym ją wysłuchał.

Iz 41,13

Albowiem Ja, Pan, twój Bóg, ująłem cię za prawicę mówiąc ci: « Nie lękaj się , przychodzę ci z pomocą».

Iz 43,5

Nie lękaj się , bo jestem z tobą. Przywiodę ze Wschodu twe plemię i z Zachodu cię pozbieram.

Pwt 31,6

Bądź mężny i mocny, nie lękaj się , nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci».

Pwt 31,8

Sam Pan, który pójdzie przed tobą, On będzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj!»

Iz 41,10

Nie lękaj się , bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się , bom Ja twoim Bogiem. Umacniam cię, jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą.

Jr 10,7

Kto nie lękałby się Ciebie, Królu narodów? Tobie to właśnie przysługuje. Bo spośród wszystkich mędrców narodów i spośród wszystkich ich królestw nikt nie może się równać z Tobą.

Ez 3,9

dałem ci czoło jak diament, twardszy od krzemienia. Nie bój się ich, nie lękaj się ich oblicza, chociaż są ludem opornym».

Syr 48,12

Gdy Eliasza zakrył wir powietrzny, Elizeusz został napełniony jego duchem. Za dni swoich nie lękał się [żadnego] władcy i nikt nie osiągnął nad nim przewagi*.

Jr 1,17

Ty zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi .

Jdt 10,16

A gdy staniesz przed nim , nie lękaj się w sercu swoim, ale powtórz te same twoje słowa, a on dobrze się z tobą obejdzie».

Pwt 1,21

Patrz! Pan, twój Bóg, wydał tobie tę ziemię. Wejdź, weź ją w posiadanie, jak ci obiecał Pan, Bóg twoich ojców. Nie lękaj się , nie trać ducha!

Rdz 21,17

Ale Bóg usłyszał jęk chłopca i Anioł Boży* zawołał na Hagar z nieba: «Cóż ci to, Hagar? Nie lękaj się , bo usłyszał Bóg jęk chłopca tam leżącego.

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Ośrodek Liturgiczny Ruchu Światło-Życie im. św. Benedykta

Ośrodek Liturgiczny Ruchu Światło-Życie im. św. Benedykta