Łk 1,42

NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE JANA CHRZCICIELA I JEZUSA
PRZED NARODZENIEM
Nawiedzenie
1 42 Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona*.


Przypisy

1,42 - Zob. przypis do Łk 1,28.

Powiązane malarstwo

Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział