Łk 10,21n

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Objawienie Ojca i Syna*
10 21 W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 22 Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».


Przypisy

10,21 - (Łk 10,21-24) - Por. Mt 11,25nn z przypisem.