Łk 11,32

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Znak Jonasza*
11 32 Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.


Przypisy

11,29 - Por. Mt 12,38-42 z przypisami; Mk 8,12.

Zobacz rozdział