Łk 11,33

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Światło
11 33 Nikt nie zapala światła i nie stawia go w ukryciu ani pod korcem, lecz na świeczniku, aby jego blask widzieli ci, którzy wchodzą*.


Przypisy

11,33 - Zob. Mt 5,15.

Zobacz rozdział