Łk 2,31n

NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE JANA CHRZCICIELA I JEZUSA
NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE
Starzec Symeon
2 31 któreś przygotował wobec wszystkich narodów: 32 światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».


Powiązane malarstwo

Powiązane utwory

Światło na oświecenie pogan ks. W. Lewkowicz - Łk 2,29-32

Droga do Nieba - 1-głosowy

Światło na oświecenie pogan Gizela Skop - Łk 2,29-32

Droga do Nieba; Exsultate Deo - 1-głosowy

Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział