Łk 22,37

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
Chwila walki
22 37 Albowiem powiadam wam: to, co jest napisane, musi się spełnić na Mnie: Zaliczony został do złoczyńców*. To bowiem, co się do Mnie odnosi, dochodzi kresu»*.


Przypisy

22,37 - Iz 53,12; "kresu" - śmierć Pana jest bliska.

Zobacz rozdział