Łk 23,33n.38

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI
Ukrzyżowanie*
23 33 Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. 34 Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią». Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy.
Wyszydzenie na krzyżu*
38 Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król Żydowski»*.


Przypisy

23,33 - Por. Mt 27,35-38; Mk 15,23-28; J 19,18nn.
23,35 - Por. Mt 27,39-44; Mk 15,29-37.
23,38 - Pełny tytuł brzmiał zapewne tak, jak ma J 19,19.

Zobacz rozdział