Łk 24,10

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
Pusty grób*
24 10 A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom.


Przypisy

24,1 - (Łk 24,1-12) - Por. Mt 28,1-8 z przypisem; Mk 16,1-8; J 20,1-10.

Zobacz rozdział