Łk 7,27

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
W TOKU PEŁNEJ DZIAŁALNOŚCI
Świadectwo Jezusa o Janie*
7 27 On jest tym, o którym napisano: Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę*.


Przypisy

7,24 - Por. Mt 11,7-15 z przypisami.
7,27 - Ml 3,1.

Zobacz rozdział